Jdi na obsah Jdi na menu
 


Bylo nebylo, jednoho odpoledne se sešlo několik kamarádů ...

Tak nějak by mohlo začít povídání o historii a vzniku modelářského klubu v Lounech. Na několika následujících řádcích si dovolíme seznámit Vás s historií modelářství v Lounech. Začneme v dávné historii a pro dnešek skončíme těsně před obdobím "Sametové revoluce".

ObrazekZa kořeny modelářství v Lounech je nutno se vypravit několik desítek let nazpět až do 80. let minulého století. Na počátku všeho je parta několika kamarádů a přátel. Každý tráví čas ve své dílně, trápí se hledáním řešení problémů při stavbě, hledá ty správné materiály a postupy. Jednou za čas se pak schází s ostatními na Rané. Právě při těchto setkáních začíná doutnat snaha spojit se a dát společnému podnikání řád.

Zlomem bylo památné datum 24.10.1980. Ono páteční odpoledne se sešlo několik přátel v restauraci „U Somolů“ a začaly se spřádat plány na založení modelářského klubu.

Výsledkem této informační schůzky bylo svolání Ustavující schůze klubu a slavnostní zvolení 1. předsedy klubu. Touto funkcí byl pověřen p. Vocásek. Nově založený klub má 19 právoplatných členů.Obrazek

Dalším mezníkem v historii je rok 1982. Tehdy na členské schůzi konané 9.září1982 odstoupil z funkce předsedy p. Vocásek a jeho povinnosti přebírá dosavadní místopředseda František Novák. Na místním letním cvičišti bylo modelářům povoleno létat s upoutanými modely. JZD Oseva Cítoliby buduje uprostřed polí ze lounskou vodárnou přistávací a vzletovou plochu pro zemědělské práškovací letadla tzv. Čmeláky. Tato nová travnatá plocha navazuje na příjezdovou komunikaci Líšťany-Louny a je vybudováno i malé asfaltové parkoviště s bezpečnostní jímkou jako zázemí pro techniku dopravující postřiky a práškovací hnojiva. Právě existence upravené travnaté plochy a krátkou asfaltovou „startovací plochou“ a navíc hned „za humny“ je rájem lounských modelářů a stává se místem pravidelných víkendových setkání.

V roce 1981 se zúčastnil J. Mezera srovnávací soutěže VO Vladimíru v kategorii F1B. Obsadil 3 místo. Obrazek

V roce 1983 se stal předsedou p. K. Kučera. V následujícím roce 1984 přebírá tuto funkci p. Sv. Prchlík. Současně byl prací s mládeží pověřen p. M. Nechanický, který pomohl založit na několika místních základních školách modelářské kroužky. Vedení jednotlivých kroužků se ujali pánové K. Kotelenský a J.Lupínek (8.ZŠ), L.Horáček a J.Pávek (7.ZŠ), M.Nechanický a J.Klíma (4.ZŠ). Do řad modelářů tak přibyla „nová krev“ v podobě cca. 30-40 žáků ZŠ. 

V roce 1985 se naši modeláři LMK Louny zúčastnili celkem 82 soutěží. M. Nechanický ml. se zúčastnil přeboru ČR. P. Kučera pak zvítězil na krajském modelářském přeboru. 
Obrazek
Od roku 1986 se členové LMK Louny pravidelně účastní průvodu na 1.máje aby se pochlubili dosaženými výsledky. Další příležitostí předvést svou dovednost dostávají při ukázkách a výstavy při konání Mezinárodního dne dětí. Členové LMK se také pravidelně objevují na Dni armády a svými statickými i letovými ukázkami lákají do svých řad další zájemce z řad žáků ZŠ. M. Nechanický ml. Se účastní přeboru republiky a lounští modeláři získali 3. místo v družstvech. P. Kučera se zúčastnil přeboru republiky, M. Nechanický st. Pak získal 2. místo na Krajském přeboru.
Obrazek

Rok 1987 je důkazem úspěšné práce vedoucích všech modelářských kroužků. Na okresním přeboru mládeže byla výprava LMK Louny nejpočetnější a nejúspěšnější. Členové kroužků při ZŠ získali většinu 1.,2. a 3. míst. Výprava lounských modelářů je v tomto a následujícím roce typická účastí 20-30 soutěžících ve všech žákovských kategoriích. Na soutěže se dopravují vlastním autobusem :-)

Žáci Okrouhlík a Nechanický se zúčastnili celorepublikového kola.
Ze spolupráce modelářů a vedení dětského tábora v Žerotíně vzešla každoroční účast a ukázka modelů letadel a lodí v letních měsících

Naše historie je značně delší než je nám známo …..............

                              …........... jak  píše Letectví – ročník XXV číslo 24 z 28. listopadu 1949

 

JAK PRACUJÍ MODELÁŘI V LOUNECH

 

  Modeláři Severozápadočeského aeroklubu Louny dosáhli minulého roku krásného úspěchu tím, že se umístili na šestém místě v celkovém pořadí modelářských odborů ARČR.

  Všichni se těšili z dosaženého úspěchu, zároveň si ale uvědomovali, že šesté místo pro ně znamená velký závazek do budoucna a proto hned od začátku vzali svůj úkol vážně. 

  K zvládnutí všech starostí a organizace byla zvolena modelářská komise, jejímž vedoucím se stal soudr. Jaroslav Bělohoubek a ve které zasedají všichni vedoucí modelářských kroužků a několik výkonných modelářů. Byl to dobrý nápad, který záhy přinesl výsledky. Ochablá činnost modelářských letek se rozvinula naplno a dnes má Aeroklub přes sto dobře pracujících čklenů. Modelářská činnost se provádí jak v Lounech, tak v celém okolí : Cítolibech, Chlumčanech, Domoušicích, Leneršicích, Černčicích a Dobroměřicích.

  Veřejná činnost lounských modelářů je bohatá. Byly uspořádány dvě modelářské výstavy, z toho jedna v místnostech okresního sekretariátu ČSM, která se těšila velké pozornosti lounské veřejnosti.

 

  V květnu byla provedena první klubová modelářská soutěž, které se zůčastnilo 45 modelů. V červenci byla z pověření ARČS uspořádána  krajská modelářská soutěž na letišti Louny – Raná, které se zúčastnilo 60 modelářů. Z deseti postupujících do posledního kola bylo sedm modelářů ze SZČA Louny. V červenci navštívili lounští modeláři soutěž v Chomutově, kde se stali absolutními vítězi. V srpnu byla pořádána modelářská soutěž letek SZČA Louny o putovní pohár modelářského odboru. Soutěž byla provedena s jednotným typem – Fortmánkova 401 pro začátečníky. Bodovalo se : účast, celkový průměrný výkon, vystoupení a provedení. Putovní pohár získola modelářská letka Lenešice. Nejlepšího bylo docíleno 3,20 min. Soutěže se zůčastnilo 45 mladých modelářů – začátečníků. Na posledním kole celostátní soutěže v Brně – Medlánkách dosáhli lounští modeláři dobrého průměru. Jeden model ulétl vzdálenost 15 km.

  Do budoucna mají lounští modeláři naplánovány další zajezdy na modelářské soutěže a pořádání druhé klubové soutěže o putovní pohár na ukončení sezony.

 

  Z vnitřní technické stránky je nutno vyzdvihnout  krásně provedené přepracování větroně Káně modelářem Urbanem, vlastní konstrukci výkonného modelu  mod. Nipauera a jeho vlečné letadélko na tahání větroňů – modelů. Zajímavé jsou vlastní konstrukce samokřídel Zd. Mezery, které vynikají dobrou klouzavostí.   

  Jedno se již stalo, že model samokřídla, vypuštěný z ruky, ztratil se pod mrakem a nebyl nalezen. Zd. Mezera má vlastních konstrukcí několik. Plány byly nyní rozkresleny a křídla se budou stavět v jednotlivých skupinách v hromadném provedení k vyzkoušení jejich vlastností.

 

  Činnost modelářů se těší i pozornosti u lounské veřejnosti. Na poslední modelářské soutěži byl přítomen předseda MNV soudr. J. Moravec, který byl nadšen prací 10 – 14 letých mladých modelářů. Pro podporu modelářské činnosti dostal modelářský odbor od MNV Louny, který má nad Severozápadočeským klubem patronát 1.000,- Kčs.

 

Tak vypadá v r. 1949 činnost lounských modelářů, kterým do budoucna můžeme přát jen jedno

VYTRVAT

 Pár foteček z dob (ne)dávno minulých najdete v naší galerií fotografií